Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 11. 01. 2008

Vyšlo jedenácté číslo Archeologie ve středních Čechách

Na konci roku 2007 vyšlo již jedenácté číslo Archeologie ve středních Čechách. Jako každý rok se v časopise (letošní číslo obsahuje 887 stran) můžeme setkat s pracemi z pravěké, středověké i novověké archeologie a to nejen ze středních Čech, ale i dalších českých regionů. Letos zde najdeme padesát jedna odborných článků. Časopis vydává Ústav archeologie památkové péče středních Čech a jeho redaktorem je Michal Lutovský. Články jsou napsány v českém jazyce s německým, nebo anglickým souhrnem.
Naše pracoviště je v tomto čísle zastoupeno prací Martina Omelky, který zde společně s Věrou Šlancarovou prezentuje podrobný rozbor souboru prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana). Na jejich práci pak přímo navazuje materiálové vyhodnocení souboru prstenů z téže lokality od Jaroslava Frány a Marka Fikrleho, které je uveřejněno ve stejném čísle časopisu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.