Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 02. 2013

Výstava „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Brahe"

V závěru roku 2010 proběhl v Týnském chrámu na Starém Městě pražském mediálně sledovaný badatelský archeologický výzkum, spojený s otevřením hrobky význačného dánského astronoma Tychona Brahe (†1601).

Úkolem interdisciplinárně složeného česko-dánského výzkumného týmu bylo provést nejen revizi a nové vyhodnocení ostatků slavného vědce, ale také v přiměřeném rozsahu poznat samotnou stavební podobu hrobky, přiložený hrobový inventář a dosud nepoznané ostatky jeho manželky Kristýny. Výsledky bádání českých výzkumníků přibližuje ve dnech 12. - 22. 2. 2013 nevelká výstava „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Brahe“ ve foyer budovy Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1. Na výstavě budou formou informačních panelů představeny výsledky široké spolupráce archeologů, antropologů, historiků, lékařů, fyziků, chemiků a konzervátorů z akademických pracovišť, vysokých škol a dalších výzkumných institucí. Pořadatelem akce je Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.. Záštitu nad výstavou převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.