Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 09. 10. 2007

Zajímavý polský časopis nejen pro památkáře

Již více než padesát let je v sousedním Polsku vydáváno periodikum, které rozhodně stojí za bližší prezentaci. Vysokou profesionální úroveň časopisu „Ochrona Zabytków“ zaručuje kvalifikovaná redakční rada složena se specialistů a vědců z oboru a také záštita Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (Národní centrum pro výzkum a dokumentace památek) a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky).
Obsah časopisu vydávaného v čtvrtletních intervalech se zabývá rozsáhlou problematikou ochrany kulturních památek. Široké spektrum zde prezentovaných textů dovoluje čtenářům seznámit se s obnovou a stavem jednotlivých památek, metodikou jejich konservace a rekonstrukce, dějinami umění (malířstvím, sochařstvím, architekturou), archeologií, zákonodárstvím, uměleckým řemeslem, záchranou památkové krajiny, etnologii a také jazykovědou. Za povšimnuti stoji vysoká editorská úroveň časopisu. Jednotlivé články obsahuji bohatou ikonografii (barevné plány, fotografie, skice, perspektivické pohledy) a obsáhlou bibliografii. Ke každému textu je přiloženo shrnutí v angličtině. Samozřejmou součástí periodiku jsou recenze novinek z okruhu odborné literatury, informace o nedávno obnovených objektech a konaných konferencích. Je nutné připomenout, že tento zajímavý časopis je zpřístupněn ve formátu pdf na internetových stránkách nakladatele: http://www.kobidz.pl/app/site.php5/Show/1395.html

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.