Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 28. 11. 2008

Zjišťovací archeologický výzkum na Újezdě

V roce 2008 proběhl nevelký zjišťovací archeologický výzkum v jižní části pražské Malé Strany. Výzkum proběhl na rozsáhlém dnes vyklizeném dvoře (domy Újezd čp. 421/III - Vítězná čp. 420/III), který se nalézá za známým klubem Újezd, kdysi Borát. Po vyhodnocení sond je možno konstatovat, že přímo pod současným povrchem dvora se nalézají intaktní renesanční a pozdně středověké situace, jejichž geneze může být dána do spojitosti s provozem z písemných pramenů známé malostranské cihelny a vápenky. Významné je též zachycení pravěké keramiky (potvrzena únětická kultura).
Získána zde byla kromě běžné cihlářské produkce stavební keramiky (cihly, dlaždice, běžná střešní krytina) i obvyklá stolní a kuchyňská keramika a sklo. Pod tímto horizontem se nalézají středověké sídlištní situace (sídlištní vrstvy a zahloubené objekty různé funkce - odpadní jámy, studna, suterén zahloubeného domu?, sloupové jámy). Na základě nálezů je možné tyto situace datovat do 12. – 14. století. K unikátním nálezům patří na Malé Straně poprvé doložená střešní krytina s transparentní glazurou nalezená v kontextu 2. pol. 13. – 14. století. Nejstarší partie nadloží je pravěkého stáří. Ze zastižené části zahloubeného objektu, který byl překryt vrstvou půdního sedimentu se však nepodařilo získat žádné nálezy. Pravěká keramika byla nalezena jako příměs ve středověkých vrstvách a objektech. Významné je zachycení artefaktů z období sklonku pozdní doby kamenné a ze starší doby bronzové (potvrzena únětická kultura). Nálezy sice nepochází z primárních poloh, jejich velikost a charakter však nasvědčují faktu, že mají přímou souvislost se zkoumaným prostorem (nejedná se o splachem přemístěný materiál) a do středověkých a raně novověkých kontextů se dostaly porušením starších objektů přímo na zkoumané ploše. Výzkum byl vyvolán záměrem investora budoucí stavby. Připraven je projekt pro rekonstrukci obou domu a jejich přeměnu na hotel. O dalším vývoji budeme informovat.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.