Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 08. 04. 2020

Zjišťovací výzkum na rampě před kostelem P. Marie Vítězné v Praze

Archeologové pražského pracoviště NPÚ již více než 20 let spolupracují s řádem bosých karmelitánů při různých stavebních akcích prováděných v areálu jejich malostranského kláštera. V listopadu 2019 jsme realizovali zjišťovací sondu, jenž byla situována těsně vedle hlavního vstupu do kostela. Výzkum byl vyvolán záměrem vybudovat bezbariérový přístupu do chrámu, v kterém se nalézá poutníky i turisty vyhledávaná soška Pražského Jezulátka. Akce byla zaměřena na ověření rozsahu a podoby původního zdiva presbytáře renesančního kostela Nejs. Trojice, stavebního předchůdce barokního kostela P. Marie Vítězné.

Kostel Nejsv. Trojice, který zde byl vybudován v letech 1611-1613, sloužil původně německým luteránům. Po Bílé hoře daroval císař chrám bosým karmelitánům, kteří ho zásadně přestavěli. V letech 1636–44 došlo k vybudování nového východního průčelí, a právě tehdy bylo odstraněno nadzemní zdivo závěru původního renesančního kostela.

Zjišťovací výzkum doložil, že předpokládaný 2 m široký základ závěru luteránského kostela se nalézá v hloubce 1,3 – 1,4 m. Zaznamenány byly i starší zděné konstrukce – pozůstatky dvou měšťanských domů, které jsou zmíněné v písemných pramenech v 2. pol. 16. století. Ve vrcholném středověku se v místě sondy nalézal větší zahloubený objekt s rovným dnem. Jeho zánik lze na základě keramiky obsažené v jeho zásypu datovat do průběhu 14. století. Součástí tohoto objekt, patrně dřevohliněného domu, mohla být pec, protože na jeho dně byl nalezen relikt konstrukce tvořené jedním řádkem diabasových kamenů pojených maltou. Veškeré starší doklady osídlení byly v místě výzkumu zničeny při hloubení zmíněného vrcholně středověkého objektu.

Na základě nově ověřených skutečností bude dopracována projektová dokumentace plánované úpravy rampy před kostelem P. Marie Vítězné tak, aby základové zdivo závěru staršího renesančního kostela zůstalo zachováno.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.