Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 11. 04. 2019

Zlatý mamut 2018

Kolektivní výstup pražských archeologů v podobě knižního Průvodce pražskou archeologii, který společně vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., a Národní památkový ústav za finanční podpory Muzea hl. m. Prahy, zabodoval v soutěži o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie - Zlatý mamut 2018 a umístil se v hlavní kategorii na krásném třetím místě. Všem vydavatelům a spoluautorům patří velký dík.

Další info o vítězích viz https://cenazlatymamut.cz/, http://www.mzm.czhttps://www.npu.cz/

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí.

Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Další podrobnosti čtěte na oficiálním webu cenazlatymamut.cz. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.