Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 07. 09. 2017

Zřízení zábran na ochranu husitského obléhacího tábora u Nového hrádku v Kunraticích

S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme s nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po cyklostezkách a vydávají se do lesních porostů, kde vytváří nové trasy plné skoků a terénních úprav. Tento negativní jev se nevyhnul ani lokalitě Nového hradu a obléhacího tábora v Kunraticích. Obě související lokality jsou zapsány jako nemovité kulturní památky. Poškozovány jsou oba valy tábora a skupiny prohlubní – pozůstatků po polozemnicích.

Aktivity cyklistů se v tomto případě dostávají do přímého konfliktu se zákonem o památkové péči a lesním zákonem (vjezd mimo vyznačené cesty, zásahy do terénu, devastace významné památky). Odbor archeologie NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze tuto situaci dlouhodobě sleduje a mnohokrát se snažil nalézt možnosti jak památku co nejúčinněji chránit. Z těchto důvodů se Národní památkový ústav, ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy, snaží zabránit dalšímu poškozování lokality realizací dřevěných zábran. Instalace začala v červenci 2017. Jednoduché zábrany jsou vyrobeny z trvanlivého dřeva a doplněny informačními tabulemi. Zábrany nemají za cíl lokalitu uzavřít a znepřístupnit, ale opticky oddělit ohrožené objekty od hlavní přístupové cesty.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.